Istoria lui Dumnezeu – Rezumat

Biblia folosită de Creștini provine din 66 de manuscrise vechi care sunt împărțite în două secțiuni numite Vechiul și Noul Testament. De-a lungul unei perioade de 1500 de ani, 40 de autori diferiți au scris mesajele primite de la Dumnezeu. Aceste mesaje combinate conțin informații importante despre istorie, știință, sănătate, psihologie și alte subiecte.

Totuși, tema centrală a Bibliei este aceasta: Dumnezeul veșnic existent, atotputernic a creat lumea pentru gloria și plăcerea Sa. Acest Dumnezeu, în înțelepciunea Sa divină a știut că oamenii pe care El i-a creat vor folosi darul voinței libere pentru a se răzvrăti împotriva Sa și a conducerii Sale. Această răzvrătire, numită păcat, îi va separa pe oameni de Dumnezeu.

Dar Dumnezeu, în marea sa dragoste pentru oameni găsise deja o soluție. El a plănuit să se coboare în lume și să Se reveleze pe Sine în chip de om, ca Mântuitor, pentru ca El să poată oferi o cale de reunire cu Sine a oamenilor căzuți.

Caseta video Istoria lui Dumnezeu: De la Creație până în Veșnicie, prezintă un rezumat al întregii Biblii, reliefând planul promis al lui Dumnezeu. Mântuitorul promis, Isus, a venit. Pe când se afla pe pământ, El a afirmat și arătat că tot ce s-a scris despre Sine în scrierile Vechiului Testament, inclusiv cel mai mic detaliu, se va împlini, sută la sută, și așa a fost.

O dovadă semnificativă cu privire la proveniența divină a Bibliei o conferă faptul că este singura carte din lume scrisă vreodată care conține preziceri (profeții) care s-au dovedit a fi sută la sută exacte.

Ca o încurajare pentru cei care nu sunt prea familiari cu Biblia, caseta video Istoria lui Dumnezeu prezintă multe din profețiile Vechiului Testament care îl prezintă pe Isus ca fiind Mântuitorul promis de Dumnezeu.

Deși cea mai mare parte a Bibliei a fost scrisă prin oameni care sunt urmași ai lui Avraam, Isaac și Iacov (cunoscuți ca și Copiii lui Israel sau Evrei), o citire clară a Bibliei Îl revelează pe Dumnezeu ca nefiind părtinitor. Nu contează vârsta sau sexul, rasa sau fondul etnic, sau statutul economic, social sau educațional, Dumnezeu se îndreaptă spre toți oamenii cu oferta Sa de dragoste.

Biblia afirmă că cerința lui Dumnezeu este aceeași pentru toți oamenii. Spune că oamenii trebuie să se bazeze pe Isus ca fiind singura lor cale de acces, înapoi la Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu ne învață că nici o faptă omenească oricât de nobilă, nici o religie oricât de morală, nu poate acoperi prăpastia dintre omenirea decăzută și Dumnezeu.

Dumnezeu ne arată că tot ceea ce noi proiectăm sau facem este imperfect și ne aduce nouă glorie și nu Lui. El ne cere să ne încredem cu totul în desăvârșitul Dumnezeu-Om, Isus, ca Mântuitor al nostru. Isus, care pe cruce a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre și răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu, ne oferă singura cale prin care putem primi iertarea și putem fi reuniți cu Dumnezeu.

După cum se arată în caseta video Istoria lui Dumnezeu, Isus Însuși a declarat în Biblie, "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." Ioan 14:6

Dacă ai o placă de sunet în computerul tău, poți asculta Istoria lui Dumnezeu în limba ta.

Dacă vrei să vizionezi întreaga casetă video, și partea video și audio, poți fie să mergi la paginile noastre (scrise în Engleză) sau Cum să Obții o Casetă Video sau Distribuitori ai Limbilor Specifice.

Noi la Proiectul Istoria lui Dumnezeu primim cu bucurie sponsorizări pt. traducerea în diferite limbi și donații pentru a ne ajuta să traducem Istoria lui Dumnezeu și în alte limbi.

În unele limbi vindem casete tip matriță pastorilor pentru ca ei să poată multiplica și distribui pe gratis Istoria lui Dumnezeu. În câteva țări noi încă oferim oportunități pentru distribuitori ai Istoriei lui Dumnezeu.

Pentru mai multe informații despre Biblie sau Proiectul Istoria lui Dumnezeu, trimite un mesaj Email info@gods-story.org. Te rugăm să încerci să scrii scrisoarea în limba Engleză. Dacă acest lucru nu este posibil, noi îți vom răspunde în limba ta, dar probabil cu mare întârziere deoarece trebuie ca să căutăm pe cineva din afara personalului nostru pentru a traduce scrisoarea.

Deși noi producem Istoria lui Dumnezeu în multe limbi diferite, noi de obicei efectuăm traducerea și narațiunea în țara nativă a limbii respective. La sediul nostru central din California, S.U.A, noi cei din Proiectul Istoria lui Dumnezeu vorbim limba Engleză.

Fii sigur că dacă vei răspunde chiar și în cea mai simplă formulare în limba Engleză, noi vom aprecia profund efortul făcut de tine pentru a ne înțelege. În scrisoare, poți să scrii de asemenea același răspuns în limba ta. Astfel, dacă nu putem înțelege secțiunea scrisă în limba Engleză, vom căuta un traducător care ne va ajuta să citim scrisoarea și să îți răspundem.

Revino la Pagina Anterioară

Home page